Monday, October 25, 2010

God make us daring!

A Swedish psalm 288 Text: F Kaan 1968 B G Hallqvist 1970

Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld, så vill du vi skall leva.
Gud, gör oss djärva!

“God, from your house, our refuge, you call us
out to a world where many risks await us.
As one with your world, you want us to live.
God make us daring!”

“God make us daring!” That is indeed a prayer that the regulators in the Basel Committee for Banking Supervision do not even begin to understand the need for.