Monday, January 14, 2013

Struta alla medlemmar i Baselkommittén för banktillsyn - Dunce caps for the members of the Basel Committee

Baselkommittén för banktillsyns töntiga försök att hindra bankerna ta små ofarliga men för real ekonomin mycket viktiga risker med ”De Riskabla”, bara orsakar bankerna att ta fruktansvärda stora, farliga och oproduktiva risker med ”De Ofelbara”. Det är helt galet och vi borde struta alla Baselkommittens medlemmar.


The Basel Committee on Banking Supervision’s silly wish to prevent banks taking small harmless but for the real economy very important risks on "The Risky", just cause banks to take awful big, dangerous and unproductive risks on "The Infallible". It's crazy and we should all place a dunce cap on all the members of the Basel Committee.