Sunday, February 1, 2015

En fråga till Herr Stefan Ingves av Sveriges Riksbank, som Ordförande i Baselkommittén

Just nu med Basel II och III, så kräver Baselkommittén att bankerna ska ha mycket mer eget kapital gentemot tillgångar som uppfattas som riskabla, än gentemot tillgångar som uppfattas som säkra. 

Detta leder naturligtvis till att bankerna kan tjäna mycket högre riskjusterade avkastningar på sitt kapital vid utlåning till "de säkra", än vid utlåning till "de riskabla". Och detta naturligtvis snedvrider utgivandet av bankkrediter till den reala ekonomin… och gör att bankerna lånar ut för mycket, på för lätta villkor, till de säkra, liksom till de ofelbara sovereigns och till AAArisktokratin; och för lite, på relativt alltför hårda villkor, till "de riskabla", som till småföretag.

Så låt oss fråga Stefan Ingves om detta. Som ordförande för Baselkommittén borde han kunna gynna oss med en förklaring.

Herr Stefan Ingves. 

Ni måste vara medveten om att även då vissa enskilda banker kan råka i bekymmer på grund av alla möjliga olika anledningar, så är banksystemet som sådant, aldrig riktigt hotat av vad som är på förhand uppfattas som riskfyllt, men bara av vad som på förhands upplevs vara helt säkert… och som senare överraskar oss alla genom att inte vara det.

I detta avseende borde ju bankregleringens första mål vara att säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital, framförallt visavi det som uppfattas som helt säkert. Tyvärr är detta precis motsatsen till vad som krävs nu.

Och ni Herr Ingves måste också vara medveten om att för den långsiktiga stabiliteten av bankerna, finns det inget så viktigt som en robust ekonomi; och för att en robust ekonomi ska kunna existera, är det mer än viktigt att bankkrediter sprids ut till den reala ekonomin så effektivt som möjligt.

Och så i detta avseende bör bankregleringens andra mål vara att säkerställa att man inte stör och hindrar bankerna från att fördela bankkrediter så bra som möjligt ... så att t.ex. de som mest behöver tillgång till bankkrediter, som små företag och entreprenörer, kan få det. Tyvärr är detta också precis motsatsen till vad som händer nu.

Nå Herr Ingves… förklara för oss varför de nuvarande kapitalkraven på bankerna är inte så dumma som de ser ut.

Ps. "Ett fartyg i hamn är tryggt, men det är inte vad fartyg är till för." John Augustus Shedd, 1850-1926


Per Kurowski
Ekonom, Lund 1971. fd Executive Director World Bank (2002-2004)